Ízotthon betöltés folyamatban...


Technikai kérdése van? Hibát talált az oldalon? Nem működik egy funkció az oldalon?

Keresse technika csapatunk ügyfélszolgálatát a Net Világ Technology ahol a szakember segít Önnek a technikai probléma elhárításában, vagy a hiba javításában.

Tekintse át a megoldásért: TUDÁSBÁZISUNKAT
Inkább telefonos segítséget kérek az ügyfélszolgálatuktól: 06/48/952-374
Inkább írásban kérek segítséget a technikai csapatuktól: SEGÍTSÉG KÉRÉSE
Hibát találtam és beadok egy hibajegyet a technikai csapatuknak: HIBA BEJELENTÉSE


A technikai csapat telefonos elérhetősége minden munkanapon 10 - 17 óra között lehetséges. Átmeneti terheltség miatt előfordulhat, hogy üzenetrögzítő fogadja a hívását, mondja el rövid szöveges üzenetét ebben az esetben. A technikai csapatunk csak is a weboldal működésében tud a segítséget nyújtani Önnek. Megrendeléssel, fizetéssel vagy számlázással kapcsolatban keresse az Ízotthon Top-Dinner Bt.-ét a honlapon található elérhetőségén.

 3526 Miskolc Állomás út 2.  +36 (30) 396 6125  06 (46) 322 355  Ügyfélszolgálat: 07:00 - 12:00-ig  konyha.izotthon@gmail.com
Termékek értékelésére vonatkozó szabályzat


Moderator.hu Rendezvényszervezés

ÉRTÉKELÉSEK

Az izotthon.hu weboldal termék adatlapjain található értékelés ingyenes és moderált. A Top-Dinner Bt. nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban megjelenő tartalomért. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak a Top-Dinner Bt. részére. A megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők és kizárólag a Top-Dinner BT írásbeli hozzájárulásával lehet őket más célból felhasználni.

FELHASZNÁLÓK

Az izotthon.hu oldalon a termékértékelési rendszerét nyilvános, bárki használhatja. A felhasználók kifejthetik véleményüket az adott termékről. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

ADATVÉDELEM

Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb...) engedély nélkül közzé tenni.

Az értékelőnek az értékelés elküldését megelőzően el kell fogadnia a Felhasználási feltételeket.

A Felhasználási feltételek értelmében:
• Az értékelő a tartalmak egyedüli szerzője és a szerzői, valamint szomszédos jogok jogosultja.
• Az értékelő a ízotthon részére értékelésének közzétételéhez ellenérték nélkül, időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogokat biztosít. Az izotthon-t megilleti továbbá a tartalmak feldolgozásának joga is – a tartalmak értelmével ellentétes megváltoztatására azonban nem kerülhet sor.
• Valamennyi az értékelő által közzétett tartalom helyes, tisztességes, tárgyilagos, valamint valós tényeken alapul.
• Az értékelő legalább 18. életévét betöltött személy.

Az értékelő nem jogosult olyan tartalmak közzétételére, amelyek:
• jogsértők,
• harmadik személyek jogait, különösen szerzői jogokat, szabadalmi, illetve védjegyjogokat vagy személyiségi jogokat sértenek,
• reklámanyagok, kéretlen vagy tömegesen küldött e-mailek, illetve SMS-ek (spamek), lánclevelek, vagy egyéb reklámot tartalmaznak,
• vírusokat, számítógépes férgeket vagy egyéb, potenciálisan rosszindulatú számítógépes programokat vagy adatokat tartalmaznak,
• más honlapokra, kapcsolattartási adatokra (címek, e-mail címek, telefonszámok stb.) vonatkozó információkat vagy egyéb személyes adatokat tartalmaznak,
• közzétételéért az értékelő harmadik személytől fizetséget vagy egyéb pénzbeli ellenszolgáltatást kapott,
• sértőek, fenyegetőek, tisztességtelenek, zaklatóak, rágalmazók vagy becsületsértők, vulgárisak, obszcének, gyűlöletkeltők, rasszisták vagy egyéb okból kifogásolhatók,
• pornográf jellegűek, erőszakosak vagy a kiskorúakra nézve egyéb módon károsak, vagy ártalmasak. A termékskálára, árképzésre, rendelésre, kiszállításra, fizetési módokra, illetve egyéb ügyfélszolgálati tevékenység körébe tartozó témára vonatkozó észrevételek nem képezik a termékértékelés tárgyát.

MODERÁLÁS

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A hozzászólások tartalmáért a Top-Dinner Bt. felelősséget nem vállal, de ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. A hozzászólásban nem lehet más nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is, melyeknek a izotthon.hu nem kíván nyilvánosságot biztosítani. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik, ha arról írásos engedélyt beszerzi a Top-Dinner Bt. részéről. 

A moderátor indoklás nélkül törölheti a:
- a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
- személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő
- adatvédelmi törvényeket sértő
- politikai tartalmú vagy utalású megjegyzéseket webes linkeket, megjegyzéseket

- agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő
- a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütköző, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmazó
- a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
- népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
- más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló kép, mozgókép vagy hangfelvételt közlő
- nem a vita tárgyával vagy az értékeléssel összefüggő véleményeket
- szakmai vagy foglalkozásra irányuló megjegyzéseket,
- áltudományos megjegyzéseket,
- félrevezető tanulmányokat,
- vallási meggyőződésen alapuló véleményeket,
- sértő kijelentéseket,
- álhíreket vagy hiteltelen forrás megjelöléseket,
- orvoslással természet gyógyászattal kapcsolatos véleményeket, állásfoglalásokat
- téves vagy pontatlan jogszabályokat,
- állami fenntartású intézményeket sértő kijelentéseket véleményeket,
- meggyőződésen egyéni érzékeléseken alapuló kijelentéseket,
- moderátor egyéni megítélése alapján alapuló véleményeket
 és értékeléseket,
- webfejlesztést sértő vagy az oldalt sértő megjegyzéseket,
- erotikus tartalmakat megosztó ehhez kapcsolódó weblinkek, kijelentések
- dohányzást és szeszes italokat népszerűsító vagy reklámozó nyilatkozatokat értékeléseket,
- törölt hozzászólást idéző vagy ismétlő

- bújtatva vagy közvetlenül más céget, vagy a cég szolgáltatásait reklámozó
- nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó
- a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró
- témaromboló (ún. off-topic) hozzászólásokat
- szerzői jog hatálya alá eső, illegális letöltésre lehetőséget adó vagy nem a topic témájához kapcsolódó linket, vagy hozzászólást.
-az izotthon termekéiről, olyan minősítés tétele, ami nem felel meg a valóságnak, vagy az izotthon termékeit hamis valótlan színben tünteti fel, vagy az ízotthon vagy a Top-Dinner Bt. vagy azok alvállalkozóira nézve sértő, üzletrontó, vagy hitel rontó megnyilvánulást tesz közé, vagy publikál, a vélemény tétele során.

CSILLAGOS ÉRTÉKELÉS RENDSZER

A csillagos értékelés az Önkifejezés egy formája, amivel a megrendelő tudtára adhatja más felhasználóknak, hogy az Ő ízlése szerint az adott étel megfelelő volt. A csillagos értékelés 1 csillagtól az 5 csillagig terjed, ahol az 1 csillag rossz az 5 csillag kiváló minősítésnek felel meg. A trágár megnyilvánulás helyett az értékelő használja a csillag rendszert a nem tetszésének kinyilvánítására. A Top-Dinner Bt. jogosult minden véleményt és értékelést még ha az szöveges értékeléstől menetes is felül vizsgálni és saját jogkörébe utalva dönteni arról, hogy azt az oldalon nyilvánosan is megjeleníti. Az értékelő nem jogosult az értékelésének nyilvánosságát követelni, és nem jogosult kártérítésre sem az értékelés megjelenítésének elmaradása esetén sem. Az értékelés során az értékelés terjedelmében a megrendelőnek nincsen érvényesíthető jogai. A Top-Dinner Bt. az értékelési rendszert teszt jelleggel üzemelteti. és jogosult saját hatáskörben azt bármikor megszüntetni. Az értékelő rendszer esetén az értékelés készítőjét nem illetik meg a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítésének lehetősége, így az értékelés elkészítésének a viszonyában arra jog nem formálható, és kötelezettség nem állapítható meg sem az üzemeltető felé sem a fejlesztő felé sem pedig az értékelést készítőjével szemben. Az oldal fejlesztője teljesen kizárja a felelőségét az értékelő rendszerrel kapcsolatos mind jogi mind anyagi követeléssekkel szemben a jövőre való tekintettel időrendi korlátozás nélkül. Az értékelő tudomásul veszi, hogy az értékelés nem kötelező azt szabad akaratából és térítés mentesen nyújtja a Top-Dinner Bt. részére. Az értékelés szövegét vagy egyben a szöveget és felhasználói nevét szabadon marketing vagy reklám célokra felhasználhatja a későbbiek során az izotthon weboldalon. Ahol azt idézheti, átfogalmazhatja, úgy, hogy az értékelés tartalmi értelme, lényegesen ne sérüljön vagy változzon meg. A felhasználás során köteles a Top-Dinner Bt., és a webfejlesztő az értékelés készítőjének a személy azonosságát elfedni, vagy azt akár megváltoztatni fiktív személyre, email címre, felhasználói névre ezzel védve az értékelő szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogát és hátrányos megkülönböztetéshez fűződő védelemét, hogy az értékelőt hátrányos helyzet ne érje az értékelése kapcsán a jövőben. Az értékelő az értékelésért felelősségre vonás nem érheti, ha azzal nem valósít meg bűncselekményt, vagy más jogait nem sérti, és érdekeit nem károsítja. S egyben nem ütközik, a moderálási szabályzatba, különösen a LETILTÁS elvébe. Ellenkező esetben az értékelő személyesen felelős az értékelése során tett nyilatkozatáért. Különös tekintettel a jó hírnév, a becsületsértés, rágalmazás és a hitelrontás tekintetében.

LETILTÁS

A moderátorok vagy a Top-Dinner Bt. megbízottjai, munkatársai, webes partner cég a Net Világ Technology webfejlesztő a jogsértő, továbbá a kulturált véleményt szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók IP-címéről érkező hozzáféréseket korlátozhatják.Megjegyzés

Ez a dokumentum a Konyhamester CMR 1.2 szoftver hozta létre. Ez nem egy automatikusan generált dokumentum. Ennél fogva a szoftver készítői a dokumentum tartalmáért jogi felelőség nem terheli. 
Net Világ Technology© - Varga Jácint & Varga Dávid jogtulajdonos szerzői technológiai jogát képzik! Minden jog fenntartva! Telephely: 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.  

Net Világ | AllSafe WAAP | AllSafe WAAP Jogok | Technology | Tudásbázis| Ügyfélportál